exposició cancelada de la ira món mort al bar itaca C/ riu essera lleida

el Toni, el propietari del bar diu que va rebre pressió policial i veinal perque vaig pintar un graffiti al local abandonat de enfrente del bar, jo dic paranoia i hipoCRISIS...
no soc capaç d'entendre la gent que vol "graffiti" dins del seu negoci sota l'aparença "d'art" i despres el rebutja quan esta a la persiana del seu carrer...
acas es pensave que una expo relacionada amb el món del graffiti va simplement de penjar fustes a la paret? no s'imaginave que portarie mes graffiti al carrer?
soc incapaç de creure que hi ha gent tan ingenua en aquest món mort...

expo canceled in Itaca bar (C/ riu essera Lleida) 10 days before end...
Toni, the owner of the bar say that he should cancel the expo due to police and neighbors pressure because I painted a graffiti in abandoned door infront of Itaca bar, I say paranoia & hypoCRISIS...