cadena humana per portar runa de can vies a la seu del districte